azenru

Biznes (İmtiyazlı) Paket

28.02.2023
Biznes (İmtiyazlı) Paket
Hüquq şirkətimiz imtiyazlı müştərilərimiz üçün Biznes paketi çərcivəsində aşağıdakı hüquqi xidmətləri təqdim edir:
 
Kommersiya hüququ :
 

Şirkətin problemli debitor borclarının tələbi və alınması ilə bağlı hüquqi prosedurun aparılması,
Mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatı, mülkiyyətçinin hüquqlarının üçüncü şəxslərin qanunsuz hərəkətlərindən müdafiəsi,
Şirkətin əmlak və qeyri-əmlak hüquqlarının, işgüzar nüfuzunun müdafiəsi,
Şirkətin fəaliyyəti ilə əlaqədar təsərrüfat və diğər sahələrdə yaranan mübahislərin məhkəmədənkənar ( danışıqlar, sorğuların verilməsi, digər qanuni üsullarla) nizamlanması.

 
Korporativ hüquq :
 

Hüquqi şəxslərin təsis və daxili korporativ sənədlərinin hazırlanması,
Hüquqi şəxslərin təsərrüfat subyektlərinin uçota alınması,
Xarici və yerli hüquqi şəxsin filial və nümayəndəliyinin təsis edilməsi,
Hüquqi şəxslərin qeydiyyatı, hüquqi şəxsin bütün formalarının birləşmə, ayrılma, bölünmə, ləğvi prosedularının həyata keçirilməsi və hüquqi şəxslərin gələcək fəaliyyətinin hüquqi konsaltinqi,
Dövlət orqanları ilə qarşılıqlı əlaqəlarin nizamlanmasi sahəsində məsləhətlərin verilməsi və zəruri sənədlərin hazırlanması,
Lisenziya və icazələrin alınması,
Şirkətin fəaliyyətinə dair qanunvericiliyin monitorinqi və tərtib edilmiş bütün növ sənədlərin qanunvericiliyin tələblərinə uygunlugunun yoxlanılması,
Şirkət fəaliyyətinə uygun standart (tipik) sənəd (vəzifə təlimatları, əmək müqavilələri və s) nümunələrinin tərtib olunması.

 
Müqavilə hüququ:
 

Bütün növ (həmçinin beynəlxalq) müqavilələrin hazırlanması, ləğvi,
Müqavilələrin ekspertizası, bağlanması, icrası, dəyişdirilməsi vəya xitam ilə bağlı mübahisələrin həlli,
Standart şərtlı müqavilələrin bağlanmasında əlavələrin hazırlanması.
İqtisadi mübahisələr, məhkəmələrdə təmsil:
Şirkətin iqtisadi fəaliyyəti ilə bağlı mübahislərəlin məhkəməyə qədər həlli (pretenziya və sorğuların verilməsi),
Şirkətin qanuni maraqlarının bütün məhkəmə instansiyalarında müdafiəsi,
Şirkətin iqtisadi fəaliyyəti ilə bağlı inzibati və cinayət işləri üzrə hüquq mühafizə və nəzarət edici dövlət orqanlarında hüquq və qanuni mənafelərin müdafiəsi,
Məhkəmə qərarlarınin icra icraatında müşayiət. (Bank hesabları və əmlak üzərinə qoyulmuş həbslərin götürülməsi və ),
Sığorta ödənişləri ilə bağlı hüquqi prosedurda müşayiət.
Əmtəə nişanlarının qeydiyyatı və əqli mülkiyyət :
Əmtəə nişanlarının qeydiyyatı (ölkə daxili və beynəlxalq),
Faydalı model və kəşflərin patentləşdirilməsi ( ölkə daxili və beynəlxalq),
Sənaye nümunələrinin patentləşdirilməsi,
Müəlliflik və əlaqəli hüquqların qeydiyyatı, realizəsi və müdafiəsi,
Əmtəə nişanlarının qeydiyyatı və əqli mülkiyyət sahəsində yaranan mübahisələrin həlli üzrə məhkəmələrdə təmsil ,
İSO keyfiyyət sertifikatlarının alınması .

 
Miqrasiya xidmətləri :
 

Şirkətin əcnəbi işcilərinin qeydiyyat və daimi/müvəqqəti yaşayış icazələrinin alınması,yaşayış müddətinin uzadılması,
Əcnəbi vətandaşların olduğu yer üzrə qeydiyyatı,
Əcnəbilər üçün iş icazələrinin alınması,
Viza müddətinin uzadılması.

 
Şirkətin rəhbərinə göstəriləcək hüquqi xidmətlər :
 

Problemli debitor borcların tələbi və alınması ilə baglı hüquqi prosedurun aparılması,
Mülki və ailə hüququ sahəsində məsləhətlər,
Daşınar və daşınmaz əmlakın idarəçilyi ilə baglı məsləhətlər,
Notarial xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı müşayiət,
İnzibati, cinayət işləri üzrə hüquq mühafizə və nəzarətedici dövlət orqanlarında hüquq və qanuni mənafelərin müdafiəsi.
Ailə, Əmək və Kommersiya mübahisələri ilə bağlı mediasiyada müşayiət.
Bütün məhkəmə instansiyalarinda hüquq şirkətimizin vəkili ilə təmsil.

Şərhlər

İlk şərhi siz yazın .

Whatsapp
Arbitro
Arbitro
Salam! Siz Arbitro hüquq şirkətinə müraciət etmisiniz, sizə necə yardımcı ola bilərik?