azenru

Bloq

Ana səhifə » Bloq
07.03.2023
Azad ticarət zonaları daha çox ABŞ-da geniş yayılmışdır. Onların yaradılması 1934-cü ildə ABŞ-da qüvvəyə minən xüsusi qanunla başlanmışdır. Bunun da məqsədi ticarətin həvəsləndirilməsi, ticarət əməliyyatlarının sürətlənməsi, ticarət xərclərinin azaldılması olmuşdur. Qanunda göstərilir ki, hər bir...
ƏTRAFLI →
07.03.2023
İqtisadi zonaların sadə formalarından biri olmaqla, xüsusi gömrük zonaları özlərində ixrac üçün nəzərdə tutulmuş xarici malların qorunması, qablaşdırılması və emalı üçün yaradılmış tranzit və ya konsiqnasiya anbarlarını əks etdirir. Belə zonaları tez-tez azad gömrük əraziləri...
ƏTRAFLI →
07.03.2023
Güzəştli ticarət rejiminə malik əraziləri özündə əks etdirir. Belə zonalarda sərmayə qoyuluşu, sənaye istehsalının inkişafı, məhsulların ixracı üçün çoxsaylı güzəştlər tətbiq edilir. Xüsusi ticarət-sənaye zonalarının istehsal və ticarət fəaliyyəti zonalar içərisində daha geniş yayılmış formalardan...
ƏTRAFLI →
07.03.2023
Texniki-iqtisadi inkişaf zonaları milli iqtisadiyyatda effektli, yüksək texnologiyaya malik istehsalın təşkili məqsədilə yaradılır. Texniki-iqtisadi inkişaf zonalarında yerləşən müəssisələrdə istehsalın idarə edilməsinin müsir metodlarından, təşkilatçılığın və marketinqin proqressiv metodlarından geniş istifadə olunur və qabaqcıl sənaye texnologiyası...
ƏTRAFLI →
28.12.2022
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə, Hər kəsin hüquqi yardım almaq hüququ var. Bu hüququmuzu realizə etmək üçün hamımızın vəkillərə ehtiyacı vardır. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin “Vəkil günü” peşə bayramının təsis edilməsi haqqında 25 dekabr 2019-cu il sərəncamı...
ƏTRAFLI →
15.12.2020
Tək pəncərə prinsipi əsasında fəaliyyət göstərən konsaltinq şirkəti olaraq hüquqi və fiziki şəxslərə fərdi və korporativ xidmətlər təklif edir. Eyni zamanda, xarici fiziki şəxslərə ailə, əmək münasibətləri, miqrasiya, vərəsəlik, xarici məhkəmə qərarlarının tanınması və icrası...
ƏTRAFLI →
15.12.2020
5 yanvar 2023-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev “Əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” Sərəncam imzalayıb. Həmin sərəncamda nəzərdə tutulmuşdur ki, Minimum aylıq əməkhaqqının məbləği 2023-cü il yanvarın 1-dən 345 manat müəyyən...
ƏTRAFLI →
15.12.2020
Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının subsidiyalaşdırılması qaydasına əsasən, subsidiya dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına əvəzsiz verilən maliyyə vəsaitidir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev 27 iyun 2019-cu ildə “Aqrar sahədə yeni subsidiya mexanizminin yaradılması...
ƏTRAFLI →
Whatsapp
Arbitro
Arbitro
Salam! Siz Arbitro hüquq şirkətinə müraciət etmisiniz, sizə necə yardımcı ola bilərik?