Korporativ hüquqi xidmətlər

  • Şirkət əməktaşlarının hüquqi marifləndirilməsi və şirkətin hüquqi auditi.
  • Müqavilələrin hazırlanması və ekspertizası.
  • Şirkətin inzibati orqanlarda ( Vergi, DSMF,Hüquq mühafizə orqanlarında və.s) müştərilərlə görüşdə təmsil olunulması.
  • Əmtəə nişanlarının alınması və sertifikatlaşdırma üzrə hüquqi xidmətlər.
  • Hüquqi şəxslərin təsisi və ləğvi prosesinin həyata keçirilməsi.
  • Gömrük ilə olan münasibətlərdə hüquqi dəstək vermək, idxal və ixrac proseduru ilə əlaqədar hüquqi məsləhət və təmsilçilik xidmətləri.
  • Miqrasiya xidmətlərinin göstərilməsi (müvəqqəti yaşayış üçün icazənin alınması və müddətin artırılması, iş icazəsi, viza müddətinin artırılması, yaşayış yerinə görə qeydiyyatın aparılmasına dəstək və.s.).
  • Tibbi və sosial sığorta təminatının təşkil olunması.
  • Kreditləşmə prossesisinin müşayiəti ( İpoteka,zaminlik və kredit müqaviləsinin ekspertizası, gələcəkdə yarana biləcək hüquqi problemlərin həlli ).
  • Şirkətin məhkəməyə qədər və məhkəmə prosesində təmsilçilik və vəkillə təminat.
  • Daşınmaz əmlakla bağlı problemlərin hüquqi həllində köməklik.
  • Tikinti və investisiya layihələrinə kompleks hüquqi konsaltinq xidmətləri.
  • Beynəlxalq hüquqi şirkətləri ilə əməkdaşlıq çərçivəsində, xaricdə hüquq və vəkillik xidmətlərində köməklik göstərmək (Avropa və Rusiyada).
  • Vəkil Xidməti

Fiziki şəxslərə Hüquqi xidmət

  • Məhkəməyə qədər və məhkəmə prosesisində təmsilçilik.
   • *Məktub, Şikayət, iddia ərizəsi və.s hazırlanması *Məhkəmələrdə şirkətin vəya fiziki şəxsin Vəkillə təmsil edilməsi *Məhkəmə qətnamələrinin icrası ilə bağlı icra prosesinin təqib edilməsi
  • Miqrasiya xidmətlərinin göstərilməsi.
   • *Qeyri rezident (xarici vətəndaşların) şəxslər üçün miqrasiya sənədlərinin tərtib edilməsi (müvəqqəti yaşayış üçün icazənin alınması və müddətin artırılması,iş icazəsi, viza müddətinin artırılması, yaşayış yerinə görə qeydiyyatın aparılmasına dəstək və.s.)
  • Tibbi və Sosiyal sığorta ilə olan problemlərin həllində köməklik.
  • Ailə-nikah məsələləri.
   • *Nikah müqaviləsi və boşanma *Boşanma zamanı əmlakın idarə edilməsi və bölüşdürülməsi *Ailə hüququna dair işlər barədə xarici məhkəmə qərarlarının tanınması və icrası *Vərəsəliyə dair məsləhətlər və sənədləşmə
  • Əmlak-mənzil məsələləri.
   • *Əmlakın alqı-satqısı və ya digər qaydada özgəninkiləşdirilməsi hallarında hüquqi məsləhət və dəstək, *Əmlak bölgüsünə dair hüquqi məsləhətlərin verilməsi və yaranmış mübahisələrin həlli, *Daşınar və daşınmaz əmlaka mülkiyyət və digər hüquqların dövlət qeydiyyatı ilə bağlı məsələlərin və mübahisələrin həlli, *Yaşayış sahəsinin qeyri-yaşayış sahəsinə və qeyri-yaşayış sahəsinin yaşayış sahəsinə çevrilməsinə dair hüquqi məsləhətlərin verilməsi, *Torpağa dair mübahisələrin həlli.
  • Bank, kredit, sığorta məsələləri.
   • *Səhmlərin və aktivlərin alınması üzrə hüquqi rəyin verilməsi və müvafiq lahiyələrin hazırlanması *Maliyyə əməliyyatlarının aparılması zamanı hüquqi risklərin təhlili və qarşısının alınmasına dair hüquqi rəyin verilməsi *Kredit təşkilatlarına koprorativ-hüquqi xidmətlər *Kredit təşkilatlarının fəaliyyət növünə (kredit, lizinq, sığorta, lombard və s.) uyğun yaranmış mübahisələrin həlli *Kredit, lizinq, zaminlik, girov, ipoteka. qarantiya və əmanət müqavilələri üzrə yaranmış mübahisələrin həlli; *Problemli kredit portfeli üzrə yığım; *Qiymətli kağızlar üzrə əməliyyatların aparılması (hazırlanması, qeydiyyatı və yaranmış mübahisələrin həlli) *Vergi məsələlərinə dair yaranmış mübahisələrin həlli
  • İstehlakçıların hüquqları.
  • İşçilərin əmək hüquqları.
  • Əmək məsələləri.
   • *İşə bərpa və məcburi iş buraxma müddəti üçün əmək haqqının ödənilməsi, *Məzuniyyət hüququndan irəli gələn mübahisələrin həlli (məzuniyyət hüququndan istifadənin məhdudlaşdırılması, məzuniyyət pulunun tam və ya ödənilməməsi) *Əmək haqqına dair mübahisələr *İxtisar olunmuş işçilərin hüquqlarının müdafiəsi *Əmək şəraitinin şərtinin dəyişdirilməsi zamanı işçilərin hüquqlarının müdafiəsi *Əmək münasibətlərinə qanunsuz xitam verilməsi zamanı işçilərin hüquqlarının müdafiəsi *Əmək münasibətlərindən irəli gələn digər məsələlərin hüquqi ekspertizası və həlli
  • Vərəsəlik məsələləri.
  • Bütün növ digər hüquqi məsələlər.
  • Vəkil Xidməti

Birdəfəlik huquqi xidmət

  • Şirkət əməkdaşlarının hüquqi maarifləndirilməsi.
   • *Şirkətin ehtiyacına uygun olaraq təlimlərin verilməsi ( Şirkətlər hüququ,Əmək hüququ, İpoteka hüququ ) *Şirkət fəaliyyəti ilə əlaqədar problemlərin nəzəri və praktiki həlli yollarina dair təlimlərin təşkili
  • Müqavilələrin hazırlanması və ekspertizası.
   • *Əmək müqavilələrinin hazırlanması və ekspertizası *Standart və qeyri standart mülki müqavilələrin hazırlanması və ekspertizası *Əmək və digər müqavilələrin xitam verilməsi ilə bağlı hüquqi rəyin verilməsi və prosesin təqibi *Beynəlxalq müqavilələrin (İNCOTERMS şərtləri əsasında) hazırlanması və ekspertizası *Qiymətli kagızlarla baglı əqdlərin hazırlanması və ekspertizası
  • Şirkət fəaliyyətinin hüquqi müşaiyəti və hüquqi auditi.
   • *Şirkət fəaliyyətinin qüvvədə olan qanunvericiliyə uygun təşkili ilə bağlı məsləhətlərin verilməsi (əmlak,vərəsəlik,sahibkarlıq,gömrük,vergi,cinayət) *İnzibati orqanlarda (Vergi,DSMF.Hüquq mühafizə orqanlarında və.s)müştərilərlə görüşdə iştirak etmə
  • Kreditləşmə prossesinə müşayiət
   • *Kreditləşmə zamanı banklar və bank olmayan kredit təşkilatları ilə bağlanan müqavilələrin hüquqi ekspertizası prossesinin təqibi *İpoteka ,zaminlik və kredit müqaviləsinin ekspertizası,gələcəkdə yarana biləcək hüquqi problemlərin həlli
  • Hüquqi şəxslərin təsisi və ləğvi prosesinin həyata kecirilməsi.
   • *Hüquqi şəxslərin yaradılması *Hüquqi şəxsin birləşmə, qoşulma, bölünmə və ayrılma şəklində yenidən təşkili *Ləğvetmə, müflisləşmə proseslərinin təhlili və bu sahədə məsləhətlərin verilməsi *Iflas hallarına və ləğvetmə proseslərinə uyğun hüquqi xidmətlərin göstərilməsi *Qeyri-sağlam rəqabət nəticəsində hüquqları pozulmuş şəxslərin hüquqi müdafiəsinin təmin edilməsi *Müəssisədaxili qaydaların və təlimatların hazırlanması
  • Miqrasiya xidmətlərinin göstərilməsi.
   • *Viza alınması və vizanın müddətinin uzadılması *İş icazəsi və müvəqqəti yaşayış yeri *Daimi yaşayış yeri və vətəndaşlıq
  • Məhkəməyə qədər və məhkəmə prosesisində təmsilçilik və vəkillə təminat
   • *Məktub, Şikayət, iddia ərizəsi və.s hazırlanması *Məhkəmələrdə şirkətin vəya fiziki şəxsin Vəkillə təmsil edilməsi *Məhkəmə qətnamələrinin icrası ilə bağlı icra prosesinin təqib edilməsi

© 2019, All Rights Reserved, Design & Developed By: WebExpert.az