Fiziki şəxslərə Hüquqi xidmət

  • Məhkəməyə qədər və məhkəmə prosesisində təmsilçilik.
   • *Məktub, Şikayət, iddia ərizəsi və.s hazırlanması *Məhkəmələrdə şirkətin vəya fiziki şəxsin Vəkillə təmsil edilməsi *Məhkəmə qətnamələrinin icrası ilə bağlı icra prosesinin təqib edilməsi
  • Miqrasiya xidmətlərinin göstərilməsi.
   • *Qeyri rezident (xarici vətəndaşların) şəxslər üçün miqrasiya sənədlərinin tərtib edilməsi (müvəqqəti yaşayış üçün icazənin alınması və müddətin artırılması,iş icazəsi, viza müddətinin artırılması, yaşayış yerinə görə qeydiyyatın aparılmasına dəstək və.s.)
  • Tibbi və Sosiyal sığorta ilə olan problemlərin həllində köməklik.
  • Ailə-nikah məsələləri.
   • *Nikah müqaviləsi və boşanma *Boşanma zamanı əmlakın idarə edilməsi və bölüşdürülməsi *Ailə hüququna dair işlər barədə xarici məhkəmə qərarlarının tanınması və icrası *Vərəsəliyə dair məsləhətlər və sənədləşmə
  • Əmlak-mənzil məsələləri.
   • *Əmlakın alqı-satqısı və ya digər qaydada özgəninkiləşdirilməsi hallarında hüquqi məsləhət və dəstək, *Əmlak bölgüsünə dair hüquqi məsləhətlərin verilməsi və yaranmış mübahisələrin həlli, *Daşınar və daşınmaz əmlaka mülkiyyət və digər hüquqların dövlət qeydiyyatı ilə bağlı məsələlərin və mübahisələrin həlli, *Yaşayış sahəsinin qeyri-yaşayış sahəsinə və qeyri-yaşayış sahəsinin yaşayış sahəsinə çevrilməsinə dair hüquqi məsləhətlərin verilməsi, *Torpağa dair mübahisələrin həlli.
  • Bank, kredit, sığorta məsələləri.
   • *Səhmlərin və aktivlərin alınması üzrə hüquqi rəyin verilməsi və müvafiq lahiyələrin hazırlanması *Maliyyə əməliyyatlarının aparılması zamanı hüquqi risklərin təhlili və qarşısının alınmasına dair hüquqi rəyin verilməsi *Kredit təşkilatlarına koprorativ-hüquqi xidmətlər *Kredit təşkilatlarının fəaliyyət növünə (kredit, lizinq, sığorta, lombard və s.) uyğun yaranmış mübahisələrin həlli *Kredit, lizinq, zaminlik, girov, ipoteka. qarantiya və əmanət müqavilələri üzrə yaranmış mübahisələrin həlli; *Problemli kredit portfeli üzrə yığım; *Qiymətli kağızlar üzrə əməliyyatların aparılması (hazırlanması, qeydiyyatı və yaranmış mübahisələrin həlli) *Vergi məsələlərinə dair yaranmış mübahisələrin həlli
  • İstehlakçıların hüquqları.
  • İşçilərin əmək hüquqları.
  • Əmək məsələləri.
   • *İşə bərpa və məcburi iş buraxma müddəti üçün əmək haqqının ödənilməsi, *Məzuniyyət hüququndan irəli gələn mübahisələrin həlli (məzuniyyət hüququndan istifadənin məhdudlaşdırılması, məzuniyyət pulunun tam və ya ödənilməməsi) *Əmək haqqına dair mübahisələr *İxtisar olunmuş işçilərin hüquqlarının müdafiəsi *Əmək şəraitinin şərtinin dəyişdirilməsi zamanı işçilərin hüquqlarının müdafiəsi *Əmək münasibətlərinə qanunsuz xitam verilməsi zamanı işçilərin hüquqlarının müdafiəsi *Əmək münasibətlərindən irəli gələn digər məsələlərin hüquqi ekspertizası və həlli
  • Vərəsəlik məsələləri.
  • Bütün növ digər hüquqi məsələlər.
  • Vəkil Xidməti

© 2019, All Rights Reserved, Design & Developed By: WebExpert.az