Digər Xidmətlər

  • Ailə hüququ
   • *Nikah müqaviləsi və boşanma *Ailə münaqişələrində uşaq hüquqları *Boşanma zamanı əmlakın idarə edilməsi və bölüşdürülməsi *Boşanmış şəxslərin valideynlik və görüşmə hüquqları *Övladın himayəçiliyi və himayəyə verilmə məsələləri *Vərəsəliyə dair konsaltinq və sənədləşmə
  • Əlavə xidmətlər
   • *Daşınmaz Əmlak və Tikinti hüququ *Ailə hüququ *Müqavilə hüququ *Əmək hüququ *Miqrasiya hüququ *Mülki hüquq *Vergi hüququ *Sığorta hüququ *Tibbi hüquq *Gömrük hüququ *Vergi hüququ *Hüquqi audit *Məhkəmə, Mübahisələrin alternativ həlli üsulları
  • Əmək
   • *Əmək müqavilələrinin, kollektiv sazişlər, daxili siyasətlər (Etik Qaydalar və s.) kimi hüquqi sənədlərin hazırlanması və təhlili *Əcnəbilərin işəgötürülməsi və əcnəbilərin işəgötürmə müqavilələri üzrə məsləhətləşmələr *Tərəflərin əmək mübahisələri zamanı təmsil edilməsi *Hüquqi prosedurlar zamanı müdafiənin təşkili və bütün məhkəmələrdə işlərin izlənilməsi *Mümkün olan ən sərfəli vasitələrlə işçilərin işə götürülməsi üçün rahat həllər *İşəgötürmənin nəticəsi olaraq qanunvericilik tələblərinə əməl edilməsi *Ödəniş cədvəli sisteminin yaradılması *işçilərin attestasiyası, işçilərin işdən azad edilməsi
  • Gömrük
   • *Gömrük ərazisində malların qeydiyyatı üzrə peşəkar məsləhətləşmələri *Xarici iqtisadi əməliyyatların düzgün rəsmiləşdiriməsinin tam dəstəklənməsini *Xarici iqtisadi müqavilələrin hazırlanmasını *Malların təsnifat kodlarının müvafiq gömrük rüsumlarının müəyyən edilməsini *Gömrük prosedurlarının həyata keçirilməsi işində yardımı *Bu prosedurlar üzrə müvafiq ödənişlərin dəyərinin öncədən hesablanmasını *İxrac və idxal əməliyyatlarının müvafiq gömrük orqanında rəsmiləşdirilməsini *Digər gömrük rejimlərində məhsulların bəyan edilməsini *Malların gömrük ekspertizanının keçirilməsini
  • Hüquqi audit
   • *Kredit və ya debitor borcunun yoxlanılması da daxil olmaqla, müqavilə münasibətlərinin auditi *Daşınar və/və ya daşınmaz əmlaka (həmçinin torpağa) dair sənədlərin auditi *Menecment sisteminin auditi *Şirkətdaxili əmək münasibətlərinin auditi *Məhkəmə işlərinin və icra icraatının auditi və onların sərfəli həlli yollarının müəyyən edilməsi *İnvestisiya əqdlərinin auditi və sair
  • Məhkəmə həlli
   • iddiaçının iddia tələbinin və cavabdehin etiraz və mülahizələrinin hazırlanması kimi prosessual sənədləşmələrin hazırlanması; - Birinci və ikinci instansiya məhkəmələrində məhkəmə baxışlarında iştirak; - Iddianın müdafiəsi və məhkəmədən öncə şifahi arqumentlər; - Xarici məhkəmə və arbitraj qərarlarının tanınması və icrası; - Yerli məhkəmə qərarlarının icrası. Məhkəmədə vəkillə təminat
  • Miqrasiya hüququ
   • *Qeyri rezident (xarici vətandaşların) şəxslər ücün miqrasiya sənədlərin tərtib edilməsi *Müvəqqəti yaşayış üçün icazənin alınması *Müddətin artırılması *İş icazəsi *Viza müddətinin artırılması, *Yaşayış yerinə görə qeydiyyatın aparlımasına dəstək
  • Mülki hüquq
   • *Mülki hüquqların müdafiəsi *Dövlət hakimiyyəti orqanının və ya yerli özünüidarə orqanının aktlarının etibarsız hesab edilməsi barədə yardım *Şərəf, ləyaqət və işgüzar nüfuzun müdafiəsi *Daşınar və daşınmaz əmlak hüquqlarının dövlət qeydiyyatı *Məhv olmuş daşınmaz əmlakın qeydiyyatının ləğvi *Daşınmaz əmlak mülkiyyətçisinin dəyişdirilməsi ilə əlaqədar hüquqların dövlət qeydiyyatına alınması *Bank və ya bank olmayan kredit təşkilatları ilə girov və ipoteka münasibətlərinin tənzimlənməsində iştirak *Qanunvericiliyə uyğun olaraq, mülki dövriyyənin bütün sahələri üzrə əqdlərin, müqavilələrin tərtibi, təhlili (analizi) və s. *Müəssisə və təşkilatların müqavilə üzrə öhdəliklərinin icrasında iştirak *Qarantiyaların əldə edilməsində iştirak
  • Müqavilə hüququ
   • Vasitəçilik və satış nümayəndəliyi razılaşmalarının, - Beynəlxalq alqı-satqı müqavilələrində alıcı və satıcıların təmsil edilməsi - Akkreditivlər və ticarətin maliyyələşdirilməsi üzrə alətlər və sənədləşmə - Podrat və alqı-satqı razılaşmaları kimi, müqavilələrin əsas şərtlər toplusunun hazırlanması Niyyət məktublarının Məxfilik və məlumatların qorunması haqda razılaşmaların Birgə müəssisə və konsorsium razılaşmalarının Malların beynəlxalq alqı-satqısının BOT razılaşmaların
  • Sığorta
   • *Sığorta müqavilələrinin tərtib edilməsi, *Fiziki və hüquqi şəxslərə sığorta müqaviləsi və sığorta qanunvericiliyi üzrə hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi, *Sığorta münasibətlərində tərəflərin pozulmuş hüquqlarının inzibati və ya məhkəmə qaydasında müdafiəsi, *Sığorta qanunvericiliyi üzrə hüquqi konsultasiyaların keçirilməsi.
  • Tibbi hüquq
   • *Həkimlər və digər tibb personallarının qanunsuz müdaxilələrdən qoruması üzrə hüquqi yardımın həyata keçirilməsi, *Xəstələrə həyat və sağlamlığına Azərbaycan Respublikasının Cinayət Qanuvericiliyində müəyyənləşdirilmiş zərər vurulduqda, xəstənin hüquqlarının cinayət-hüquqi müdafiəsi, *Sağlamlıq əleyhinə inzibati xətalar törədildiyi zaman zərər çəkmiş şəxslərin hüquqlarının müdafiəsi, *Maddi zərərə uğrayan xəstələrin hüquqların mülki-hüquqi müdafiəsi, *Tibb hüququ üzrə hüquqi konsultasiyaların keçirilməsi.
  • Tikinti hüququ
   • *Sifarişçi və tikinti şirkəti arasında podrat müqaviləsi çərçivəsində maraqlarının müdafiəsinə dair hüquqi xidmətlər *Baş podratçı və sub-podratçı arasında sub-podrat müqaviləsi üzrə maraqların müdafiəsinə dair hüquqi xidmətlər *Layihəçi təşkilatları və tikinti layihələrinin sifarişçiləri arasındakı mübahisələrə görə maraqların müdafiəsinə dair hüquqi xidmətlər *Tikinti obyektlərin istismarına icazə verilməsi ilə bağlı məsələlər üzrə hüquqi xidmətlər *Tikinti şirkətlərinin fəaliyyət sferalarında vergi mübahisələrinə görə maraqların müdafiəsinə dair hüquqi xidmətlər *Məhkəmə orqanlarında hüquqların qorunması *Tikinti və investisiya layihələrinə kompleks hüquqi konsaltinq xidmətləri
  • Vergi hüququ
   • Vergilərin planlanması, restruktizasiyası və optimallaşdırılması - Mühasibatlıq, daxili sənədləşmənin təşkili, dövlət orqanlarına hesabatların verilməsi - Ianə, sponsorluq və investisiya qoyuluşu zamanı xüsusi vergitutma rejiminin əldə edilməsi - Əməliyyatların vergitutma nəticələri və digər vergi məsələləri üzrə rəylərin yazılması - Şirkətin vergi uyğunluğu vəziyyətinin yoxlanılması və məsləhətlərin verilməsi - Vergi mübahisələri və məhkəmə işləri

© 2019, All Rights Reserved, Design & Developed By: WebExpert.az