Birdəfəlik huquqi xidmət

  • Şirkət əməkdaşlarının hüquqi maarifləndirilməsi.
   • *Şirkətin ehtiyacına uygun olaraq təlimlərin verilməsi ( Şirkətlər hüququ,Əmək hüququ, İpoteka hüququ ) *Şirkət fəaliyyəti ilə əlaqədar problemlərin nəzəri və praktiki həlli yollarina dair təlimlərin təşkili
  • Müqavilələrin hazırlanması və ekspertizası.
   • *Əmək müqavilələrinin hazırlanması və ekspertizası *Standart və qeyri standart mülki müqavilələrin hazırlanması və ekspertizası *Əmək və digər müqavilələrin xitam verilməsi ilə bağlı hüquqi rəyin verilməsi və prosesin təqibi *Beynəlxalq müqavilələrin (İNCOTERMS şərtləri əsasında) hazırlanması və ekspertizası *Qiymətli kagızlarla baglı əqdlərin hazırlanması və ekspertizası
  • Şirkət fəaliyyətinin hüquqi müşaiyəti və hüquqi auditi.
   • *Şirkət fəaliyyətinin qüvvədə olan qanunvericiliyə uygun təşkili ilə bağlı məsləhətlərin verilməsi (əmlak,vərəsəlik,sahibkarlıq,gömrük,vergi,cinayət) *İnzibati orqanlarda (Vergi,DSMF.Hüquq mühafizə orqanlarında və.s)müştərilərlə görüşdə iştirak etmə
  • Kreditləşmə prossesinə müşayiət
   • *Kreditləşmə zamanı banklar və bank olmayan kredit təşkilatları ilə bağlanan müqavilələrin hüquqi ekspertizası prossesinin təqibi *İpoteka ,zaminlik və kredit müqaviləsinin ekspertizası,gələcəkdə yarana biləcək hüquqi problemlərin həlli
  • Hüquqi şəxslərin təsisi və ləğvi prosesinin həyata kecirilməsi.
   • *Hüquqi şəxslərin yaradılması *Hüquqi şəxsin birləşmə, qoşulma, bölünmə və ayrılma şəklində yenidən təşkili *Ləğvetmə, müflisləşmə proseslərinin təhlili və bu sahədə məsləhətlərin verilməsi *Iflas hallarına və ləğvetmə proseslərinə uyğun hüquqi xidmətlərin göstərilməsi *Qeyri-sağlam rəqabət nəticəsində hüquqları pozulmuş şəxslərin hüquqi müdafiəsinin təmin edilməsi *Müəssisədaxili qaydaların və təlimatların hazırlanması
  • Miqrasiya xidmətlərinin göstərilməsi.
   • *Viza alınması və vizanın müddətinin uzadılması *İş icazəsi və müvəqqəti yaşayış yeri *Daimi yaşayış yeri və vətəndaşlıq
  • Məhkəməyə qədər və məhkəmə prosesisində təmsilçilik və vəkillə təminat
   • *Məktub, Şikayət, iddia ərizəsi və.s hazırlanması *Məhkəmələrdə şirkətin vəya fiziki şəxsin Vəkillə təmsil edilməsi *Məhkəmə qətnamələrinin icrası ilə bağlı icra prosesinin təqib edilməsi

© 2019, All Rights Reserved, Design & Developed By: WebExpert.az